06/03/2020

Aan de slag met nieuwe vormen van flexibele arbeid?

De traditionele uitzendbranche staat onder druk. Er is steeds meer vraag naar andere vormen van flexibele arbeid en de daarbij horende arbeidscontracten of overeenkomsten. Soms vraagt een inlener of opdrachtgever hierom, maar ook de wensen en verwachtingen van werknemers veranderen. Enkele ontwikkelingen zijn:

  • Uitzendkrachten willen steeds vaker als zelfstandige verder.
  • Concurrenten zetten steeds meer mensen in als freelancer.
  • Vanuit Oost-Europa gaan steeds meer mensen in Nederland aan het werk die niet hier op de loonlijst staan, maar via een andere constructie werken.
  • De wetgever heeft een strikte lijn tussen uitzenden en payroll getrokken met de komst van de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans).

Nieuwe vormen van flexibele arbeid

Al deze ontwikkelingen vragen best veel van uitzendbureaus. De traditionele aanpak werkt nog tot op zekere hoogte. Maar omdat ontwikkelingen in de flexbranche snel gaan, is vooruitkijken en anticiperen op ontwikkelingen van groot belang. Dat betekent dat je je moet verdiepen in nieuwe vormen van flexibele arbeid. En dat je jouw bedrijfsvoering zo inricht dat iedere doelgroep voor zichzelf de beste smaak van flexibele arbeid kan kiezen.

Zie je kansen of met name bedreigingen?

We kunnen ons voorstellen dat je kansen ziet, maar ook veel bedreigingen. Vragen die waarschijnlijk bij je naar boven komen, zijn:

  • Hoe ga ik het juridisch goed regelen?
  • Hoe kan ik mijn processen efficiënt inrichten?
  • Welke kennis heb ik zelf in huis en waar moet ik kennis voor inhuren?
  • Welke software ga ik hiervoor gebruiken?

Wil je het antwoord op deze vragen?

Kom dan eens met ons sparren. Wij zijn je sidekick en helpen je graag bij ingewikkelde vraagstukken. We kennen de flexbranche, weten welke mogelijkheden er zijn en hebben specialistische kennis van het juridische aspect

Deze blog is onderdeel van de serie ‘7 uitdagingen en oplossingen voor flexondernemingen die willen groeien’. Download deze gebundelde serie als whitepaper.

Deel artikel