11/11/2019

Wat is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is sinds januari 2020 de opvolger van de Wet Werk en Zekerheid. De WAB bevat een aantal maatregelen die het verschil tussen vaste banen en flexwerk moeten verkleinen. Ook moeten deze maatregelen het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen.

Een aantal van de belangrijkste maatregelen uit het wetsvoorstel zijn:

Ontslag
Het is voor de werkgever ook mogelijk om een werknemer te ontslaan bij een optelsom van omstandigheden.

Transitievergoeding
De werknemer heeft vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding, ook in de proeftijd. De opbouw van deze vergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden. Voor kleine bedrijven komt er een regeling om de transitievergoeding te compenseren als het bedrijf stopgezet wordt door pensioen of ziekte.

Ketenbepaling
2 belangrijke aanpassingen zijn:

  • De opeenvolging van contracten wordt verlengd. Nu is het mogelijk om aansluitend drie contracten in twee jaar aan te gaan. Deze periode wordt verlengd naar drie jaar.
  • De keten van contracten vervalt als er tussen tijdelijke contracten een periode van zes maanden of meer zit. Dan begint de keten opnieuw. In de WAB is opgenomen dat deze ‘pauze’ verkort mag worden naar drie maanden voor seizoenswerk en werk dat maar negen maanden van het jaar beschikbaar is.

Branches mogen voor uitzendovereenkomsten de keten in een cao verlegen. Het gaat dan om maximaal zes tijdelijke contracten in maximaal vier jaar. Bovendien geldt bij uitzendwerk dat de ketenbepaling pas ingaat na een eerste uitzendperiode. Deze duurt 26 weken, maar kan in een cao worden verlengd tot maximaal 78 weken.

Beschikbaarheid oproepkrachten
De werkgever moet de oproepkracht minstens vier dagen van tevoren laten weten dat hij werk voor hem heeft. Dit kan bij cao verlaagd worden naar 1 dag. De oproepkracht blijft recht op loon houden als het werk vervalt.

WW-premie
De WW-premie wordt voordeliger voor de werkgever als hij de werknemer een vast contract aanbiedt in plaats van een tijdelijk.

Payrollbasis
Werknemers die op payrollbasis werken krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers in vaste dienst. Dit om te voorkomen dat payrolling wordt gevruikt als instrument om te concurreren op arbeidsvoorwaarden. Overigens geldt dit niet voor het pensioen, omdat hier een eigen regeling voor geldt.

Deel artikel