25/09/2019

Een dag in het leven van onze algemeen directeur Jaco

De drijvende kracht achter Flexhub is natuurlijk onze algemeen directeur Jaco. 8 jaar geleden startte hij, na jaren zelf een uitzendbureau gerund te hebben, Paytra. Vandaag duiken we in zijn verhaal.

De maatschappelijke functie van de uitzendbranche

“Na de havo volgde ik een commerciële hbo-opleiding. Mijn afstudeerstage liep ik bij een uitzendbureau. Het uitzenden zelf vond ik zo leuk, dat er van afstuderen overdag weinig terecht kwam. Gelukkig lukte dat ook in mijn avonduren. Nadat ik mijn studie afgerond had, ben ik bij dat uitzendbureau gebleven, eerst als intercedent, maar laten ook in andere functies. De branche vond ik gewoon erg leuk, omdat het commercieel is, maar je toch met mensen werkt. Je helpt mensen echt op weg. Persoonlijk vind ik die maatschappelijke functie heel mooi aan de uitzendbranche. Ik geloof echt dat deze branche nodig is om mensen die zelf geen juiste baan kunnen vinden, te helpen aan een goede werkplek waar ze zich kunnen ontwikkelen.”

Ontstaan Flexhub

“Na 5 jaar bij het uitzendbureau gewerkt te hebben, ben ik, samen met een compagnon, een eigen uitzendbureau begonnen. Ik was op zoek naar vrijheid, wilde zelfstandig werken en zelf keuzes kunnen maken. We begonnen klein, maar groeiden al snel. Onze backoffice verzorgden we zelf. We hadden dat intern goed geregeld door er de juiste mensen met verstand van zaken op te zetten. Toen een goede bekende ook een uitzendbureau wilde starten, vroeg hij of hij gebruik kon maken van onze backoffice, zodat hij dit niet zelf hoefde te regelen. Uiteindelijk leidde die vraag ertoe dat we naast het uitzendbureau een aparte bv opgericht hebben: Paytra, een zelfstandige backoffice dienstverlener. Daarna kwamen er steeds andere uitzendbureaus bij, zodat Paytra groeide. Een aantal jaren ben ik betrokken geweest bij zowel het uitzendbureau als bij Paytra. Circa twee jaar geleden ben ik me volledig gaan focussen op Paytra, dat inmiddels Flexhub geworden is.”

Extern hoofdkantoor

“Het leuke aan Flexhub vind ik dat je samenwerkt met allerlei verschillende arbeidsbemiddelaars. De één is heel commercieel en de ander focust zich echt op zijn maatschappelijke functie. Daarnaast vind ik het mooi om te zien dat we echt van toegevoegde waarde voor onze klanten zijn. Wij fungeren eigenlijk als hun externe hoofdkantoor. Als arbeidsbemiddelaar sta je met je pootjes in de bagger en wil je in alles wat niet tot je core behoort ontzorgd worden. Je wilt dat werknemers netjes elke week betaald worden, opdrachtgevers elke week gefactureerd worden en zeker weten dat je voldoet aan alle wet- en regelgeving. Wij verzorgen dat alles professioneel.”

Flexhub als sidekick

“Ik houd van de diversiteit van mijn functie. Ik stuur direct de financiële administratie, verkoop en IT aan en indirect de operatie via onze operationeel directeur Jonathan. Daarnaast zit ik circa 40% van mijn tijd bij klanten. Dan gaat het niet om operationele zaken, maar veelal om ondernemerschap. We sparren, praten over waar ze staan, waar ze naartoe willen en hoe we als Flexhub daaraan bij kunnen dragen. We willen echt een sidekick voor ze zijn die met ze meedenkt en meewerkt. Onconventionele ideeën gaan we daarbij niet uit de weg. Ik moet bijvoorbeeld denken aan een ondernemer die zich bezighoudt met het uitzenden van ex-gedetineerden. De maatschappij en werkgevers staan daar niet direct om te springen. Maar waar zij voornamelijk bezwaren zien, zien wij ook kansen. Dus zijn we hard op zoek gegaan naar regelingen, zodat ook dit uitzendbureau zijn maatschappelijke functie kan uitoefenen: werkplekken vinden voor mensen met weinig baankansen.

We willen als Flexhub verder gaan dan puur backoffice ondersteuning. We leveren diensten en methodes aan uitzendbureaus om succesvol te zijn, maar we bieden ook ons netwerk aan en ruimte om te innoveren en nieuwe dingen uit te proberen. Ik durf wel te stellen dat we daarin uniek zijn als backoffice dienstverlener.”

Flexhub en de WAB

“Er is momenteel natuurlijk veel te doen om de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans). Dat brengt voor onze branche grote veranderingen met zich mee. We zijn daar erg druk mee geweest, omdat we zijn veranderd van een payroll bedrijf, naar (een) Flexhub. Hierin willen we alles wat te maken heeft met flexibele arbeid op een goede manier faciliteren, zodat zowel intermediairs, als flexibele krachten, als opdrachtgevers ontzorgd worden.

Ook stappen we binnenkort over op een nieuw softwarepakket voor de flexbranche en willen we vanaf 1 januari 2020 het eigenrisicodragerschap voor de ziektewet als keuze aanbieden aan onze klanten. Ook dat vergt de nodige aanpassingen. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we dat met onze ambitieuze medewerkers in goede banen kunnen leiden.”

Ondernemende organisatie

“Flexhub bestaat inmiddels uit zo’n twintig medewerkers die allemaal ervaring hebben in de uitzendbranche. Ons team is ambitieus, toegewijd en streeft naar excellentie. Dat maakt me trots! We blijven een ondernemende organisatie, die innovatieve, soms zelfs onconventionele, oplossingen bedenkt voor uitdagingen die op ons pad of op het pad van onze klanten komen.”

Flexhub en de toekomst

“Zoals ik net al kort noemde hebben we recent een grote verandering achter de rug. Maar ons doel blijft hetzelfde: onze klanten ontzorgen, maar samen met hen ook opdrachtgevers. Want hoewel de flexbranche is veranderd (onder andere door de WAB-wet), zullen opdrachtgevers behoefte blijven houden aan een flexibele schil. En de werving en selectie van die flexibele schil willen ze blijven uitbesteden aan experts in flex.”


Wil je eens sparren met Jaco over het ondernemerschap van je uitzendbureau? 

Deel artikel