12/09/2021

Wat is de Wet WIEG: Wet Invoering Extra Geboorteverlof?

Bij de nieuwe wetgeving krijgen partners bij een fulltime baan vijf dagen verlof na de geboorte van de baby in plaats van twee. Bij een parttime baan hangt het aantal dagen af van de arbeidsomvang per week. Dit verlof moet binnen vier weken na de eerste bevallingsdag opgenomen worden, maar mag wel worden gespreid.

Vanaf 1 juli 2020 kan de werknemer vijf keer de wekelijkse arbeidsduur opnemen binnen zes maanden na de geboorte van de baby. Dit verlof is onbetaald, maar via het UWV kan een uitkering aangevraagd worden voor 70% van het gewoonlijke loon.

Ook dit aanvullend geboorteverlof mag gespreid worden opgenomen. De werkgever mag deze spreiding slechts weigeren wanneer er een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is. Een rooster technisch probleem wordt als niet zwaarwegend beoordeeld.

Deel artikel
Ook interessant: