01 juli 2021
Flex highlights
#arbeidsmarkt    #WAB   
Flex highlights
01 juli 2021

Regels aanbod vaste uren op een rij

Sinds de WAB hebben oproepkrachten op een aanbod van vaste uren. Dat loopt echter toch niet overal soepel, doordat het niet altijd duidelijk is.

Wanneer het aanbod doen?

Je moet het aanbod van vaste uren doen als het dienstverband 12 maanden heeft geduurd én er sprake is van een oproepovereenkomst. Het aanbod moet je doen voor het einde van maand 13. In het aanbod mag geen sprake meer zijn van uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting. Het uitzendbeding mag gewoon in stand blijven, tot en met maximaal 78 gewerkte weken.

Wanneer gaat dan de wijziging in?

Als de werknemer het aanbod vaste uren accepteert, gaat de wijziging in op de 1e dag van de 15e maand. Dit was tot nu toe niet helder vastgelegd, maar vanaf 1 juli 2021 wordt dit moment gehanteerd.

aanbod-vaste-uren-wab

Geen oproepovereenkomst

Er is geen sprake van een oproepovereenkomst als met een werknemer al vaste uren waren afgesproken en er geen sprake is van uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting. In het kader van de WAB hoeft dan dus geen actie ondernomen te worden. De voorwaarde hiervoor is dat de periode waarover de vaste uren zijn gegarandeerd niet langer is dan een maand.

Jaarurenmodel

Als er sprake is van een jaarurenmodel én de loonbetaling gelijkelijk over het jaar wordt verdeeld, is er ook geen sprake van een oproepovereenkomst. Het jaarurenmodel kan alleen toegepast worden als dit geregeld is in de cao. Dit is echter niet opgenomen in de uitzendcao, dus uitzendbureaus kunnen dit model niet toepassen. Ook niet als de cao van de inlener wel een jaarurenmodel kent.

Lees het hele artikel op Flexmarkt.


Andere mensen keken ook naar
Uitzendbranche-heeft-ook-vitaal-beroep
‘Ook de uitzendbranche heeft nu een vitale functie’
De uitzendbranche krijgt in de crisis harde klappen. Maar denk je ...
>
7-vragen-over-het-belang-van-een-goede-backoffice
7 vragen over het belang van een goede backoffice
De NOW, de regeling voor loonkostensubsidie, wordt vanaf ...
>
Grip op ziekteverzuim als verdienmodel
Grip op ziekteverzuim als verdienmodel?
Er valt veel te zeggen over flexorganisaties, maar één ding is ...
>