22/11/2022

Wat is de inleners­beloning (update 2023)?

Als uitzendondernemer ben je verplicht om de inlenersbeloning toe te passen. Het is een term die voorkomt in de ABU- en NBBU-cao voor uitzendkrachten. Het houdt in dat de uitzendkracht dezelfde beloning krijgt als werknemers in dienst van de inlener die dezelfde werkzaamheden uitvoeren (gelijk loon voor gelijk werk). De uitzendkracht heeft vanaf zijn eerste werkdag bij een inlener recht op de inlenersbeloning.

Componenten inlenersbeloning

Tot eind 2021 bestond de inlenersbeloning uit 6 componenten. In 2022 zijn daar nog 3 componenten bij gekomen. En op 2 januari 2023 wordt er nog een 10e component aan toegevoegd. Vanaf die datum bestaat de inlenersbeloning dus uit de volgende 10 componenten:

  1. Hetzelfde loon en functiegroep (als de vaste medewerker die (nagenoeg) hetzelfde werk doet)
  2. Arbeidsduurverkorting (ADV/ATV)
  3. Alle toeslagen voor werken in onregelmatigheid (zoals toeslagen voor overwerken, feestdagen, verschoven uren en ploegendienst) en voor werken onder fysiek belastende omstandigheden (zoals lage of hoge temperaturen en gevaarlijke stoffen)
  4. Initiële loonsverhoging (structurele, algemene loonsverhoging; als deze met terugwerkende kracht wordt vastgesteld, geldt deze ook met terugwerkende kracht voor de uitzendkracht)
  5. Kostenvergoeding (voor zover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen, zoals reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie)
  6. Periodieken (periodieke loonsverhoging binnen een salarisschaal)
  7. Vergoeding van reisuren en/of reistijd (gerelateerd aan het werk)
  8. Eenmalige uitkeringen (gelijk aan vaste medewerkers in dezelfde functiegroep)
  9. Thuiswerkvergoedingen (ongeacht of deze belastingvrij kan worden uitgekeerd)
  10. Vaste eindejaarsuitkeringen (zoals een 13e maand, eindejaarsuitkering en kerstgratificatie, gelijk aan vaste medewerkers in dezelfde functiegroep)

Uitzonderingen inlenersbeloning?

De inlenersbeloning geldt in principe voor alle uitzendkrachten (ook in het geval dat in de cao van een bepaalde sector wordt gesteld dat dit niet geldt). Enkel voor uitzendkrachten die tot de allocatiegroep behoren, geldt de inlenersbeloning niet (max. 52 weken). Dan gaat het om de door de overheid aangewezen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (zoals Wet banenafspraak, Participatiewet en Wet werk en bijstand) en schoolverlaters zonder startkwalificatie. Voor hen geldt een afwijkend loongebouw met periodieke verhogingen (zie ABU-loongebouw in cao voor uitzendkrachten) voor een periode van maximaal 52 weken. Daarna krijgt ook deze groep loon volgens de inlenersbeloning. 

Meer informatie?

Heb je nog vragen over de inlenersbeloning? We beantwoorden ze graag. Neem dus gerust contact met ons op.

Deel artikel