10/12/2020

Hoe werkt het pre-incasso traject?

Standaard hanteren we een betalingstermijn van 14 dagen. Je hebt de mogelijkheid die te wijzigen naar 30 dagen. Na onze toestemming is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk dit aan te passen naar 60 dagen. Wekelijks ontvang je een overzicht met je openstaande facturen en de genomen acties, de te ondernemen acties en de acties die wij van jou verwachten.

Overschrijding betalingstermijn
Wanneer facturen na afloop van de betalingstermijn nog openstaan, volgen er automatische herinneringen en aanmaningen per mail. Ook nemen we telefonisch contact op om te informeren naar de reden van de overschrijding van de betalingstermijn. Bij het uitblijven van de betaling volgt een traject van intensief contact met de inlener.

30 dagen na vervaldatum
Als de factuur 30 dagen na overschrijding van de betalingstermijn nog openstaat, houden we na mededeling het openstaande bedrag (van de overschreden facturen) in op jouw marge.

60 dagen na vervaldatum
Is er 60 dagen na vervaldatum nog niet betaald, dan adviseren we per direct een leverstop om de vordering onder de verzekering te houden. Mocht de marge niet toereikend zijn, dan kunnen we ook een leverstop eisen. Vanzelfsprekend blijven we steeds met elkaar in gesprek en nemen we geen beslissingen zonder dat jij het weet.

89 dagen na vervaldatum
89 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn dragen wij het dossier van de verzekerde inlener over aan het incassobureau. Bij overdracht ter incasso maken wij een schadefactuur op van 10% van de openstaande posten. Dit betreft het eigen risico. Deze wordt indien mogelijk meteen verrekend met de reeds ingehouden marge.

Mocht je specifieke vragen hebben over het actiepad of debiteurenproces, kun je altijd contact opnemen met de debiteurenafdeling van Flexhub: 078 6416065.

Deel artikel