12/05/2021

Hoe zit het met ATV?

ATV is de afkorting van Arbeidstijdverkorting. Sommige CAO’s hanteren minder dan 40 uur, de werknemer hoeft dus minder uren per jaar te werken, Atv-dagen zijn roostervrije dagen die je werknemers kunnen opbouwen in het kader van arbeidstijdverkorting. Uitzendkrachten kunnen ATV opbouwen in geld of in tijd. Bij Flexhub doen we dit in geld.

Deel artikel