08/12/2022

Veranderingen Liv (Lage-inkomensvoordeel) per 2023

De overheid heeft voor 2022 en 2023 een tijdelijke verhoging van het Liv afgekondigd. Omdat per januari 2023 het WML (Wet minimumloon) fors stijgt, komt de overheid werkgevers tegemoet in de kosten door het bedrag dat de werkgever terug kan vragen via het Liv fors te verhogen. Dit geldt ook met terugwerkende kracht over 2022, omdat het Liv na afloop van het kalenderjaar uit wordt betaald.

Liv in 2023 (over 2022)

Als werkgever kan je € 0,78 terugvragen over elk verloond uur per werknemer in 2022 (was € 0,49). Het maximum bedrag dat je kunt terugvragen stijgt van € 960,00 naar € 1.520,00 per werknemer. Deze tegemoetkoming over 2022 wordt in september 2023 uitgekeerd.

Liv in 2024 (over 2023)

In 2024 wordt dit bedrag weer verlaagd naar € 0,63 per uur per werknemer. Dit geldt dus voor de verloonde uren in 2023. De maximale vergoeding wordt dan € 1.242,00 per werknemer. Deze tegemoetkoming over 2023 wordt in september 2024 uitgekeerd.

En daarna?

Vanaf 2025 wordt het Liv stopgezet.

Waar staat Liv voor?

Liv staat voor Lage-inkomensvoordeel. Het Liv is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Deze wet heeft als doel om werkgevers aan te moedigen kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt in dienst te nemen en te houden. Het gaat hierbij om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die niet in staat zijn een normaal loon te verdienen. Werkgevers ontvangen de tegemoetkoming jaarlijks na afloop van het desbetreffende kalenderjaar. Meer informatie over het Liv vind je op de website van het UWV.

Naast  het Liv, maken ook het Lkv (Loonkostenvoordeel) en jeugd-Liv deel uit van deze wet.

Deel artikel