15/02/2022

Wat is de Wet aanpak schijnconstructie (WAS)?

De WAS (Wet aanpak schijnconstructies) richt zich op het voorkomen van zogenoemde schijnconstructies. Werkgevers kunnen namelijk schijnconstructies gebruiken om onder het minimumloon uit te komen. Bijvoorbeeld door huisvesting in te houden op het loon, of maaltijden. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie tussen bedrijven vanwege goedkopere arbeid. Ook wordt Nederlands personeel verdrongen door goedkoop buitenlands personeel.

Door de Wet aanpak schijnconstructie moeten werkgevers zich aan de volgende regels houden:

  • De werkgever moet het volledige minimumloon uitbetalen. Een inhouding voor huisvesting (max. 25% van het minimumloon) en zorgverzekering is mogelijk, mits de werknemer hier een schriftelijke volmacht voor geeft.
  • De loonstrook moet begrijpelijk zijn voor de werknemer. Alle bedragen op de loonstrook moeten duidelijk toegelicht worden.
  • Het loon mag niet meer contant uitbetaald worden. Alles wat de werknemer verdient bovenop het minimumloon mag wel contant uitbetaald worden. Ook mag de werknemer de werkgever machtigen het bedrag uit te laten betalen op een andere rekening (van een schuldhulpverlener bijvoorbeeld).

In de wet wordt ook gesproken over ketenaansprakelijkheid. Dit houdt in dat alle partijen in de keten aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het niet naleven van wetten en regels die gaan over de rechten van werknemers. Inspectie SZW maakt de namen van alle gecontroleerde bedrijven openbaar. Dus van zowel de bedrijven die de regels juist naleven, als de bedrijven die de wet proberen te ontduiken.

Deel artikel