25/06/2019

Wat is het uitzendbeding?

Op een uitzendovereenkomst is eigenlijk altijd een uitzendbeding van toepassing*, tenzij expliciet anders is overeengekomen. Het uitzendbeding houdt in dat de uitzendovereenkomst eindigt als de opdrachtgever of inlener de terbeschikkingstelling beëindigt. Dus eindigt de opdracht? Dan eindigt automatisch de uitzendovereenkomst. Dit geldt meestal ook als de uitzendkracht ziek wordt.

Wil je meer hierover weten? Onze specialisten leggen het graag uit. Neem gerust vrijblijvend contact op.

*Fase A ABU-cao, fase 1 en 2 NBBU-cao.

Deel artikel