30/03/2020

Advizo

“We zijn partners met gezamenlijke belangen.”

Ons verhaal, Pieter van Reeuwijk en Wim Karels van Advizo.

Advizo is een advies- en detacheringsbureau met vestigingen in Sliedrecht, Roermond en Zwolle. Advizo richt zich met name op de jeugdzorg en het sociaal domein. In 2015 bundelden directeuren Pieter en Wim hun krachten. Wim heeft ruime ervaring in de sales, marketing en communicatie en Pieter is jarenlang werkzaam geweest in de jeugdhulpverlening. Dit blijkt een gouden match. Ze koppelen talentvolle professionals in de hulpverlening aan een baan.

De aanpak van Advizo

“De jeugdzorg en het sociaal domein vragen om betrokken en gemotiveerde medewerkers. Die zijn echter niet gemakkelijk te vinden momenteel, omdat er ook in deze branche een tekort is. Daarom zetten we al onze kennis van de branche in om de juiste kandidaten te werven. Daarin werken we niet alleen vraaggestuurd, maar we kijken verder vooruit. Voor talentvolle professionals is altijd een geschikte plek te vinden. Zo brengen we al jaren veel goede matches tot stand.”

Gericht op duurzame samenwerkingen

“We geloven in duurzame samenwerkingen. Onze (jeugd)zorgprofessionals detacheren we daarom niet telkens ergens anders. In veel gevallen bieden we ze een detachering aan voor 9 maanden bij één opdrachtgever. Na die periode wordt het grootste gedeelte van onze medewerkers overgenomen door de opdrachtgever. Daarnaast is enkel werving en selectie ook mogelijk of kortere detacheringstrajecten.

Voor diverse organisaties verzorgen we de complete instroom, bijvoorbeeld voor een grote jeugdzorgorganisatie hier in de regio (lees hier het verhaal). Wij zorgen dan voor de intake en assesments en vragen referenties op. Als we een match zien, leveren we de kandidaat met alle bijbehorende informatie aan en hoeft de teammanager alleen nog te kijken of de klik er is. Dat scheelt voor hen natuurlijk enorm veel tijd en energie.”

Samenwerking met Flexhub

“Direct vanaf de start in 2015 werken we samen met Flexhub. We hadden hun backoffice dienstverlening nodig om snel op te kunnen starten en groeien. Door samen te werken wisten we zeker dat we voldeden aan alle wettelijke en juridische kaders. Daarnaast konden we via hen gebruik maken van de juiste software, was het financiële aspect in goed beheer en hadden we voldoende liquiditeit om snel te kunnen groeien. Ook was er een klik tussen onze organisaties. Allebei zijn we gepassioneerd in wat we doen. Wij hebben een grote passie voor de jeugdzorg en zij voor de flexbranche.”

Samenwerking is partnership geworden

“Inmiddels is onze samenwerking op een hoger niveau gekomen; we zijn beiden gegroeid. En groei brengt natuurlijk andere vraagstukken met zich mee dan die in de opstartfase spelen.* Door met elkaar mee te groeien, hebben we beiden geleerd en geprofiteerd. Er is niet meer zozeer sprake van een klant/opdrachtgever-relatie, maar we zijn partners met gezamenlijke belangen.

Inmiddels zijn we groot genoeg om zelf onze backoffice in te richten. Maar toch is dat niet waar we voor kiezen, omdat wij geloven dat de samenwerking met Flexhub ons veel brengt. Ze ontzorgen ons niet alleen op operationeel vlak, maar helpen ook op tactisch en strategisch vlak in de vakgebieden waarin zij gespecialiseerd zijn.”

* Welke vraagstukken dit kunnen zijn en wat onze aanpak is, lees je in onze nieuwste whitepaper 7 uitdagingen en oplossingen voor flexondernemingen die willen groeien. Download hem hier

Drie illustraties van ons partnership

“Ik zal proberen het nog iets concreter te maken door drie voorbeelden te noemen waaruit blijkt dat we als partners samenwerken:

  1. Uitzendsoftware: Flexhub stapt dit jaar over op een nieuw softwarepakket voor hun klanten. Wij zijn de eerste klant die deze overstap maakt. Het voordeel voor ons is dat er nu veel aandacht is voor welke aspecten voor ons van belang zijn. Zo krijgen wij een softwarepakket dat zoveel mogelijk afgestemd is op onze wensen. Als wij zelf een softwarepartij zouden benaderen, zouden we niet de aandacht krijgen die we nu krijgen. Maar omdat Flexhub een grote partij is met alle flexondernemingen die klant bij hen zijn, krijgen we nu veel meer inspraak dan anders mogelijk zou zijn. Aan de andere kant helpt het Flexhub om het softwarepakket zo in te richten dat het optimaal te gebruiken is voor al hun klanten.
  2. Flexhub en de WAB: Door de komst van de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) wilden we zelf onze verloning gaan doen. We zijn met Flexhub om de tafel gaan zitten om te kijken hoe we dit zo goed mogelijk konden vormgeven. Het is fantastisch dat zij daarin nauw betrokken zijn en meedenken. Uiteindelijk hebben we Advizo Finance opgericht dat Flexhub weer inhuurt om alle backoffice werkzaamheden professioneel uit te voeren. Flexhub heeft volledige toegang, omdat er wederzijds vertrouwen en openheid is. (Lees in dit artikel hoe we met deze dienstverlening het beste van 2 werelden combineren voor onze Buddy’s)
  3. Eigenrisicodragerschap (ERD) voor de Ziektewet: Sinds 2020 biedt Flexhub de mogelijkheid om eigenrisicodrager te zijn voor de Ziektewet, waarbij Flexhub optreedt als verzekeraar. Wij maken daar dankbaar gebruik van. We hebben een laag ziekteverzuim, dus voor ons is dit veel interessanter dan het UWV te gebruiken als vangnet voor ziekteverzuim. Ook hierin laat Flexhub zien dat ze blijven vernieuwen en het beste zoeken voor hun klanten.”

Wil je weten wat we op deze vlakken voor jou kunnen betekenen? Neem contact op.

De kern van onze samenwerking op partnerniveau

“Flexhub groeit echt mee met klanten en past de dienstverlening aan op de vraag van hun klanten. Als we met een nieuw idee komen, is de reactie nooit: ‘Dat kan niet bij ons, dus zoek maar een andere partij.’ Nee, ze denken juist mee en zoeken alternatieve oplossingen waar beide partijen bij gebaat zijn. Ze kunnen groot denken, hebben oog voor innovaties en spelen continu in op actuele ontwikkelingen. We werken samen op basis van wederzijds vertrouwen en hopen dat nog jaren voort te kunnen zetten.”

Deel artikel
Ook interessant: