28 maart 2019
Flex highlights
#payroll    #pensioen    #WAB   
Flex highlights
28 maart 2019

Hoe zit het met het pensioen van de payrollkracht?

Volgens de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) krijgt een payrollkracht recht op een pensioen dat gelijkwaardig is aan dat van collega’s die in dienst zijn van de opdrachtgever. Maar hoe komt die adequate pensioenregeling voor payrollkrachten eruit te zien?

Op Flexnieuws.nl is te lezen dat als payrollwerknemers niet deelnemen aan de regeling van de inlener, zij recht hebben op een regeling die vergelijkbaar is met de pensioenregeling van de inlener, of de regeling zoals die in de betreffende sector normaal is.

De basispensioenregeling moet ten minste voorzien in:

  • een ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet;
  • het ontbreken van een wachttijd of drempelperiode als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Pensioenwet ;
  • een totale werkgeverspremie, zoals bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet, van tenminste 13,6% van de som van de pensioengrondslag van de arbeidskrachten die door de onderneming in het kader van payrolling ter beschikking worden gesteld.

Lees het hele artikel op Flexnieuws.nl.

Image

Andere mensen keken ook naar
Goed-nieuws-Bouw-CAO
Goed nieuws: nieuwe cao Bouw en Infra aangepast
In april van dit jaar werd het principeakkoord gesloten voor de ...
>
20200320-Coronavirus-werkgeverschap-NOW
Update m.b.t. NOW 19 maart 2020
Hieronder volgt de tussenstand c.q. update van 19 maart 2020 ...
>
Vacaturetrend-herstel-arbeidsmarkt
Vacaturetrend richting volledig herstel arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt in Nederland is in de afgelopen maand wederom wat ...
>