14/06/2023

Wijzigingen ABU-cao per juli 2023

Per 1 juli 2023 verandert er weer een en ander in uitzendland. Verschillende onderdelen van de ABU-cao worden namelijk per die datum aangepast. Wij zijn er voor jullie ingedoken en delen de belangrijkste wijzigingen.

Dit artikel is gecontroleerd door Karin Breedveld, expert op het gebied van cao’s.

Bekijk onderstaande video voor een samenvatting van de veranderingen in de ABU-cao 2023 of lees het hele artikel.

ABU-cao veranderingen 2023

De wijzigingen in de ABU-cao hebben betrekking op:

  1. Inlenersbeloning
  2. Inschaling
  3. Arbeidsongeschiktheid
  4. Duur uitzendovereenkomsten
  5. Pensioen

1. Inlenersbeloning ABU-cao 2023

De inlenersbeloning wordt uitgebreid met:

  • Toeslagen
  • Kostenvergoedingen

Verder geldt dat alle periodieke verhogingen die gelden voor vaste medewerkers, ook op dezelfde manier aan uitzendkrachten worden toegekend, evenals de eindejaarsuitkering.

Nieuwe toeslagen: volledige rechten voor uitzendkrachten

Vanaf 1 juli 2023 hebben uitzendkrachten recht op alle toeslagen die gelden bij de opdrachtgever en/of bij de geldende cao van de opdrachtgever (inlener). Werk je samen met een backoffice partij zoals Flexhub? Dan is het essentieel om de toeslagen bij de opdrachtgever op te vragen. De verantwoordelijkheid voor het correct verstrekken van deze informatie ligt in dit geval bij de intermediair.

Kostenvergoedingen: verplichte nieuwe netto en bruto vergoedingen

Naast dat de uitzendkracht recht heeft op alle toeslagen, heeft hij of zij ook recht op alle kostenvergoedingen die gelden bij de opdrachtgever en/of inlenende cao. In sommige cao’s moeten reiskosten verplicht bruto worden vergoed aan de uitzendkracht. Dit betekent dat het vergoeden van reiskosten duurder wordt voor deze cao’s.

Enkele CAO’s waar bovenstaande voorkomt zijn de Schilders cao, de Afbouw cao, Houthandel cao en de Bouw & infra cao.

Let op: Op grond van Artikel 16 lid 1 e van de CAO voor Uitzendkrachten, is de uitzendonderneming verplicht kostenvergoedingen te betalen zover deze vrij van loonheffing en premies kan worden uitbetaald. Met betrekking tot reiskostenvergoedingen is dat bedrag vastgesteld op €0,19 per kilometer (€0,21 per kilometer vanaf 1-1-2023, €0,23 per kilometer vanaf 1-1-2024) of de werkelijk gemaakte kosten met openbaar vervoer.

Periodieken

Na één jaar dienstverband gaat een uitzendkracht bij een positief beoordelingsgesprek een trede omhoog en stijgt het loon. Heeft de uitzendkracht echter een negatief beoordelingsgesprek gehad? Dan vindt er geen loonsverhoging plaats. Hierbij is het wel belangrijk dat er een ondertekend schriftelijk verslag is van het negatieve beoordelingsgesprek. Deze moet ondertekend zijn door zowel de opdrachtgevers als de medewerker.

Eindejaarsuitekering: verplichte uitkering en kostenfacturatie

In het kader van dat de uitzendkracht recht heeft op alle toeslagen en vergoedingen, is het vanaf 1 januari 2023 ook verplicht om een eindejaarsuitkering uit te keren als deze ook van toepassing is bij de opdrachtgever en/of inlenende cao. Houd er rekening mee dat je deze kosten doorfactureert aan de inlener. Dit kan door ze op te nemen in je all-in tarief of apart te vermelden op je factuur. Bespreek deze aanpak altijd eerst vooraf met de opdrachtgever om verwarring en vragen te voorkomen.

2. Inschaling

Om het brutoloon van de uitzendkracht vast te stellen, moet je als intermediair altijd kijken naar het arbeidsverleden en de relevante werkervaring. Uitzendkrachten beginnen alleen op het laagste niveau van een loonschaal als ze geen relevante werkervaring hebben in een vergelijkbare functie en/of cao. Dit moet altijd worden ondersteund met een CV.

Terugkeer zelfde opdrachtgever

Bij terugkeer van de uitzendkracht bij dezelfde opdrachtgever of bij een opdrachtgever binnen hetzelfde cao-gebied en in een nagenoeg gelijke functie, verdient de uitzendkracht hetzelfde loon als bij de vorige opdrachtgever. Ditzelfde geldt als er sprake is van opvolgend werkgeverschap.

Terugkeer binnen 9 maanden

Komt de uitzendkracht binnen negen maanden terug en is er in die negen maanden een tredeverhoging toegekend? Dan heeft de uitzendkracht recht op deze verhoging ondanks de onderbrekingsperiode van <9 maanden.

3. Arbeidsongeschiktheid binnen de ABU-cao

Niet langer ziek = einde overeenkomst

Bij een uitzendovereenkomst met uitzendbeding geldt niet langer ziek = einde overeenkomst. In geval van arbeidsongeschiktheid loopt de overeenkomst door tot de overeengekomen datum. De minimale duur van de overeenkomst is 4 weken. Het contract met uitzendbeding eindigt nog wel van rechtswege om alle andere redenen als de uitzendkracht niet ziek is, zoals het beëindigen van de opdracht door de inlener.

Arbeidsongeschikt tijdens dienstverband

Bij arbeidsongeschiktheid tijdens het dienstverband blijft alles hetzelfde. Uitzendkrachten met een uitzendovereenkomst behouden het recht op 90% doorbetaling van het loon of het wettelijk minimumloon (WML) gedurende de eerste 52 weken. In het tweede jaar (week 53 tot en met 104) is dat 80% van het loon.

Uitzendkracht ziek uit dienst

Wanneer de uitzendkracht op of na 1 juli 2023 uit dienst gaat en de uitzendkracht recht heeft op een ziektewetuitkering (70%), dan vult de uitzendonderneming deze uitkering aan. Het eerste jaar is dit tot 90% van het vastgestelde uitkeringsdagloon en in het tweede jaar tot 80% van het uitkeringsdagloon. Voorheen (tot 1 juli 2023) was dit alleen de 70%.

Besparen-op-ziekteverzuim-erd-uwv

Wachtdagen bij arbeidsongeschiktheid ABU-cao

Een laatste verandering omtrent arbeidsongeschiktheid zijn de wachtdagen. Vanaf 1 juli 2023 hebben alle contractvormen 1 wachtdag. Dit heeft effect op het nettoloon van de uitzendkracht. Bij uitzendkrachten met beding daalt het nettoloon door het wegvallen van de wachtdagcompensatie. Dit wordt deels gecompenseerd door de verlaging inhouding aanvulling ziektewet. Bij uitzendkrachten met contracten zonder beding daalt het nettoloon door inhouding aanvulling ziektewet. De uitzendkracht krijgt bij uitkering ziektewet nu wel een aanvulling.

4. Duur uitzendovereenkomsten ABU-cao

Door de nieuwe cao moeten alle opvolgende uitzendovereenkomsten (met en zonder beding) bij dezelfde inlener ten minste voor de duur van vier weken worden aangegaan.

5. Pensioen

Vanaf 1 juli 2023 heeft een uitzendkracht die ouder is dan 21 jaar direct recht op het basispensioen. De wachttijd van 8 weken komt te vervallen.

Wil je meer informatie over de wijzigingen in de pensioenregeling voor uitzendkrachten? Lees dan het artikel Wijzigingen pensioenregeling per 1 juli 2023 voor de flexbranche.

Veranderingen pensioenstelsel 2023 uitzendkrachten

Andere artikelen over de ABU-cao

Ons vorige artikel over de ABU-cao dateerde van december 2021.

Deel artikel
Auteur
Rosalynn Bommeljé
Rosalynn is als communicatiespecialist de juiste persoon om ingewikkelde informatie te vertalen in jip-en-janneke taal. Binnen Flexhub houdt ze zich met name bezig met klantcommunicatie en interne communicatie, waardoor ze altijd precies weet wat er speelt. Haar vaardigheden gaan echter verder dan dat. Met haar levendige persoonlijkheid en creatieve geest weet ze ook pakkende content te creëren voor onze social media kanalen, waarmee ze een breed publiek weet te bereiken. Daarnaast staat Rosalynn altijd klaar om collega's te ondersteunen bij presentaties en andere middelen. Bekijk voor meer informatie het LinkedIn profiel van Rosalynn.

LinkedIn-icon

Auteur

Expert
Karin Breedveld
Karin gaat als backoffice specialist bij Flexhub graag de diepte in. Daarom weet ze inmiddels alles over cao’s, uitzenden naar België en de inlenersbeloning. Haar kennis reikt echter verder dan dat. Met haar scherpe oog voor detail en analytisch vermogen zorgt ze ervoor dat alle administratieve processen vlekkeloos verlopen. Of het nu gaat om salarisadministratie, contractbeheer of het opstellen van rapportages, Karin draait haar hand er niet voor om. Daarnaast is ze altijd op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving, zodat we continue voldoen aan alle arbeidsrechtelijke vereisten. Zo worden onze klanten op de best mogelijke manier ondersteund.

LinkedIn-icon

Expert