10/06/2019

Wat betekent opvolgend werkgeverschap?

Opvolgend werkgeverschap is niet altijd even makkelijk te definiëren. In de wet wordt het als volgt beschreven: “elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen een werknemer en verschillende werkgevers, die, ongeacht of inzicht bestaat in de hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer, ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn”.

Deze definitie is echter niet eenduidig, want wanneer moet een werkgever nu redelijkerwijze geacht worden de opvolger te zijn van de vorige? Voorwaarden daarvoor zijn in ieder geval:

  • Er moet sprake zijn van twee verschillende werkgevers. Dat kunnen wel werkgevers zijn die onder één concern vallen. Ook kan het zijn dat een bedrijf overgenomen wordt.
  • Het moet gaan om min of meer dezelfde functie.
  • Het initiatief moet niet uitgaan van de werknemer, maar de werkgever moet het initiatief nemen.

Bron: Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten

Voorbeelden opvolgend werkgeverschap
Piet werkt via een uitzendbureau bij firma Jansen. Na een aantal maanden neemt firma Jansen hem in dienst. Piet blijft dezelfde werkzaamheden uitvoeren. Er is hier sprake van opvolgend werkgeverschap.

Jaap is aan het werk via uitzendbureau X bij firma Den Ouden. Na verloop van tijd maakt zijn werkgever bekend dat uitzendbureau Y hem graag van hen overneemt, maar dat hij zijn werkzaamheden bij firma Den Ouden op dezelfde manier kan blijven voortzetten. Er is hier sprake van opvolgend werkgeverschap.

Voorbeeld van geen opvolgend werkgeverschap
Anita werkt via een uitzendbureau bij firma De Vries als receptioniste. Na een aantal maanden neemt firma De Vries haar in dienst als administratief medewerker. Haar werkzaamheden en verantwoordelijkheden veranderen, waardoor er geen sprake is van opvolgend werkgeverschap.

Wat zijn de gevolgen van opvolgend werkgeverschap?
Als er sprake is van opvolgend werkgeverschap is de nieuwe werkgever (de opvolger) verplicht om rekening te houden met de eerder gewerkte periodes en contracten. De werknemer begint dus niet meer bij 0, maar de eerdere contracten (in fase A en/of B) tellen mee.

Weet je niet zeker of er sprake is van opvolgend werkgeverschap? We leggen het graag aan je uit. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Deel artikel