12/01/2022

Wat houdt de ET-regeling in?

Veel Nederlandse bedrijven werken met arbeidsmigranten. Daar gelden diverse regelingen voor. Een van die regelingen is de ET-regeling. ET staat voor Extra Territoriale kosten en bestaat sinds 2010. Uitzendkrachten uit het buitenland kampen vaak met extra kosten. Dubbele huisvesting, de reiskosten van en naar het thuisland, etc. De ET-regeling maakt het mogelijk om brutoloon in te ruilen tegen onbelaste vergoedingen voor deze extraterritoriale kosten. Hierdoor hoeft de werknemer minder inkomstenbelasting en sociale premies te betalen en scheelt het de werkgever werkgeverslasten. De controle door de Belastingdienst (via de Wet aanpak schijnconstructies) is zeer streng, omdat het fiscaal grote consequenties kan hebben.

Deel artikel