14/04/2022

Uitzendkrachten en pesten op de werkvloer

Pesten op de werkvloer komt (helaas) nog altijd veel voor. De cijfers verschillen per onderzoek, maar variëren zeker van 10 tot 25% van alle werknemers. Dat die cijfers variëren hangt vaak af van de precieze vraagstelling en wat er onder pesten wordt verstaan. Denk aan kleinerende opmerkingen, constante kritiek, roddels, flauwe grappen, buitensluiten, intimidatie en soms zelfs fysiek geweld.

Hebben uitzendkrachten vaker met pesten te maken?

Omdat we als Flexhub actief zijn in de flexbranche, waren we benieuwd of uitzendkrachten ook met pesten te maken hebben. En helaas, uitzendkrachten zijn relatief vaker slachtoffer van pesten op de werkvloer dan medewerkers die vast in dienst zijn. Een onderzoek van Panteia in opdracht van het ministerie van SZW geeft uitleg waarom uitzendkrachten vaker gepest worden dan vaste medewerkers en hoe ze beter beschermd kunnen worden tegen pesten.

Waarom zijn uitzendkrachten vaker slachtoffer van pesten op het werk?

  1. Het nieuw binnenkomen binnen een organisatie, waardoor er sprake is van een informatieachterstand en afhankelijkheid van anderen. Uitzendkrachten worden bijvoorbeeld gepest door degene die hen moet inwerken.
  2. Weerstand bij vaste medewerkers die de uitzendkrachten ervaren als concurrentie. Dit speelt vooral bij bedrijven met veel uitzendkrachten en een relatief kleine, oudere groep vaste medewerkers.
  3. Uitzendkrachten zijn terughoudend in het klagen over vaste medewerkers, omdat ze vaak denken dat de leidinggevende partij zal kiezen voor de vaste medewerker. Bovendien hebben uitzendkrachten het gevoel dat ze makkelijk vervangbaar zijn en durven daarom minder hun beklag te doen.

Hoe kun je uitzendkrachten beschermen tegen pesterijen?

Alle werkgevers zijn verplicht beleid vast te stellen om pesten op het werk tegen te gaan volgens de Arbowet. Denk dan aan zaken als het inventariseren van risico’s binnen je organisatie, het benoemen van een vertrouwenspersoon, voorlichting en het bieden van nazorg aan slachtoffers van pesten (ga voor een volledig overzicht naar de website van de arbeidsinspectie).

Concrete ideeën

Maar omdat uitzendkrachten vaak de vertrouwenspersoon niet kennen en het probleem ook niet altijd bij hun leidinggevende durven aan te kaarten, zouden werkgevers er goed aan doen om op dit vlak specifiek oog te hebben voor uitzendkrachten. Ideeën die geopperd zijn in het onderzoek van Panteia, zijn:

  • Regelmatig overleg tussen de teamleider en alle uitzendkrachten gezamenlijk, waarin ook ruimte is voor de sociale aspecten en ongewenst gedrag een standaard agendapunt is.
  • Vraag als leidinggevende regelmatig aan uitzendkrachten hoe het met ze gaat, hoe ze in de groep liggen, of ze goed zijn ingewerkt, etc.
  • Betrek uitzendkrachten bij teamuitjes en plenaire sessies, zodat ze het gevoel krijgen er meer bij te horen.
  • Speel als uitzendbureau een actieve rol hierin, zodat uitzendkrachten weten dat ze bij ongewenst gedrag bij het uitzendbureau terecht kunnen. Persoonlijk contact met de uitzendkrachten en daarmee het investeren in de vertrouwensband is hierin van groot belang.

Vragen of advies nodig als uitzendbureau?

Ben je klant bij ons? Neem dan contact op met je relatiebeheerder die samen met onze HR adviseurs je graag passend advies geeft. (Nog) geen klant? Kijk op pestenopdewerkvloer.nl voor handige informatie, tips en trainingen.

Verder lezen?

Deel artikel