25/03/2024

Nieuw wetsvoorstel: strengere regels voor het concurrentiebeding

Met het nieuwe wetsvoorstel ‘Wet modernisering concurrentiebeding’ lijkt het erop dat een concurrentiebeding niet meer te pas en te onpas toegevoegd mag worden aan het contract. Op dit moment ligt het voorstel in internetconsultatie tot 15 april 2024, maar wij brengen je graag al op de hoogte van wat dit voor jou kan betekenen.

Dit artikel is gecontroleerd door René de Haas, expert in wet- en regelgeving in de flexbranche.

Concurrentiebeding lijkt nu bijna standaardpraktijk

Het kabinet heeft opgemerkt dat werkgevers nogal makkelijk omgaan met het toevoegen van het concurrentiebeding in contracten. Het lijkt bijna een standaardpraktijk te worden, terwijl daar lang niet altijd een echte reden voor is. Om hier wat aan te doen, en om werknemers te beschermen, ligt er nu een voorstel wat dit aan moet pakken. Wij zetten de belangrijkste onderdelen voor jou op een rij.

Wetsvoorstel aanpassingen concurrentiebeding

Maximale duur concurrentiebeding

Het wetsvoorstel stelt een maximale duur van 12 maanden voor het concurrentiebeding vast. Dit beperkt de periode waarin werknemers na het beëindigen van hun dienstverband niet bij een concurrent aan de slag kunnen.

Specificatie geografische reikwijdte

Werkgevers moeten expliciet aangeven in welk gebied het concurrentiebeding van kracht is, zodat hier in de toekomst geen misverstanden over kunnen ontstaan.

Motivering van noodzaak

Naast het verplicht motiveren van het concurrentiebeding in tijdelijke contracten, moeten werkgevers nu ook in vaste contracten schriftelijk aangeven waarom het beding noodzakelijk is. Dit moet gebaseerd zijn op zwaarwegende bedrijfsbelangen.

Vergoeding voor werknemers

Als een werkgever een vertrekkende werknemer aan het concurrentiebeding houdt, moet er een vergoeding worden betaald aan de werknemer. Deze vergoeding, gelijk aan 50% van het laatstverdiende salaris gedurende de duur van het beding, heeft als doel werkgevers te laten nadenken alvorens het beding op te nemen.

Tijdig informeren

Werkgevers moeten uiterlijk een maand voor het einde van het contract aan te geven of zij de werknemer aan het beding houden en zo ja, voor hoe lang.

Inkomensgrens

Het is niet toegestaan een concurrentiebeding overeen te komen met werknemers die minder dan 1,5 keer het modale salaris verdienen. Deze aanvullende beperking, voorgesteld in een motie van de Tweede Kamer, is bedoeld om werknemers met lagere inkomens te beschermen tegen onredelijke beperkingen.

Bescherming van werknemers

Het wetsvoorstel is echt geschreven de belangen van werknemers te beschermen. Hoewel het nog in de consultatiefase zit, lijken er grote veranderingen aan te komen. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten, zodat jij altijd op de hoogte bent. Wil je meer weten over dit onderwerp of andere wetsvoorstellen, zoals die over de toelatingsplicht voor uitzendbureaus? Neem dan gerust contact op met onze specialisten.

Deel artikel
Auteur
Rosalynn Bommeljé
Rosalynn is als communicatiespecialist de juiste persoon om ingewikkelde informatie te vertalen in jip-en-janneke taal. Binnen Flexhub houdt ze zich met name bezig met klantcommunicatie en interne communicatie, waardoor ze altijd precies weet wat er speelt. Haar vaardigheden gaan echter verder dan dat. Met haar levendige persoonlijkheid en creatieve geest weet ze ook pakkende content te creëren voor onze social media kanalen, waarmee ze een breed publiek weet te bereiken. Daarnaast staat Rosalynn altijd klaar om collega's te ondersteunen bij presentaties en andere middelen. Bekijk voor meer informatie het LinkedIn profiel van Rosalynn.

LinkedIn-icon

Auteur

Expert
René de Haas
Onze business innovation manager René is een pietje precies en houdt van structuur en duidelijkheid. Hij houdt nauwlettend de markt in de gaten, van ontwikkelingen in de salarisadministratie tot veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving. Zijn nieuwsgierigheid en analytische geest zorgen ervoor dat hij altijd op de hoogte is van de laatste trends en innovaties in de branche. René gaat echter nog een stap verder. Hij is voortdurend op zoek naar nieuwe kansen en mogelijkheden om de dienstverlening van Flexhub te verbeteren en te innoveren. Hij is de drijvende kracht achter het implementeren van nieuwe processen die onze klanten en medewerkers ten goede komen. Bekijk voor meer informatie het LinkedIn profiel van René.

LinkedIn-icon

Expert