08/03/2019

Wat is NEN 4400-1 en het SNA-keurmerk?

De NEN 4400-1 norm bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van ondernemingen die arbeidskrachten beschikbaar stellen. Denk aan uitzendbureaus, detacheringsbureaus en payrollbedrijven. Hierbij worden eisen gesteld aan de onderneming zelf, maar ook aan de personeels-, loon- en financiële administratie.

Dit houdt in dat de onderneming gecontroleerd wordt op de afdracht, aangifte en de loonbetaling van uitgezonden flexkrachten. Het doel hiervan is het risico voor inleners op boetes van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties beperken.

De NEN 4400-1 norm is in 2006 tot stand gekomen door samenwerking van diverse partijen in de flexbranche. Onder adere de ABU, NBBU, RIA, RIV en het BRO register.

De SNA (Stichting Normering Arbeid) screent organisaties om te zien of zij voldoen aan de NEN 4400-1 norm. Voldoen zij hieraan, dan krijgen zij het SNA-keurmerk. Ook wij laten ons twee keer per jaar screenen door de SNA met steeds positieve uitslagen als gevolg. Daarom beschikken wij over het SNA-keurmerk. Dit certificaat vind je hier.

Deel artikel