26/04/2016

Inlenersaansprakelijkheid; hoe te beperken?

Vandaag brengen we de inlenersaansprakelijkheid onder de aandacht. Als uitzendbureau ben je (juridisch) werkgever van je uitzendkrachten. Hoewel je klant (de opdrachtgever / inlener) de uitzendkrachten daadwerkelijk aan het werk zet, staan de uitzendkrachten bij jou op de loonlijst. Daar komt ook aansprakelijkheid bij kijken.

Wat is een inlenersaansprakelijkheid?

Het doel van een inlenersaansprakelijkheid is volgens de belastingdienst (inlenersaansprakelijkheid belastingdienst) : voorkomen dat uitleners misbruik maken van hun werk bij de afdracht van loonheffingen en omzetbelasting

Over het loon dat je betaalt aan de uitzendkracht moeten loonheffing en premies sociale verzekeringen worden ingehouden en afgedragen aan de Belastingdienst. En natuurlijk ook omzetbelasting. Wanneer de uitlener (het uitzendbureau) niet de correcte afdrachten aan de Belastingdienst doet, kan ook de inlener (en eventuele doorleners) aansprakelijk gesteld worden hiervoor.

Wat is een inlenersaansprakelijkheid? Flexhub legt het hier uit

Hoe beperk je als opdrachtgever de inlenersaansprakelijkheid voor jezelf?

  • Als een uitzendbureau al deze afdrachten keurig op tijd doet, krijgt hij van de Belastingdienst de beschikking over een geblokkeerde rekening (G-rekening). Het geld dat op deze rekening staat kan het uitzendbureau alleen gebruiken om de Belastingdienst te betalen. Bedragen op een factuur van een uitzendbureau die betrekking hebben op sociale premies, loonheffing en omzetbelastingen kan je rechtstreeks op deze rekening storten. Daarmee verleg je voor dat bedrag de aansprakelijkheid naar het uitzendbureau.
  • Via de website van SNA kan je controleren of het uitzendbureau waarmee je zaken doet in het bezit is van het betrouwbaarheidskeurmerk Dé Norm.
  • Check of het uitzendbureau een WKA-verklaring kan overleggen. Dat laat zien dat het uitzendbureau in het verleden correct aan de betalingsverplichtingen aan de Belastingdienst heeft voldaan. Hiermee beperk je niet je aansprakelijkheid als inlener (want in het verleden behaalde resultaten, bieden geen garantie voor de toekomst), maar geeft je wel een inschatting hoe de zaken ervoor staan bij het uitzendbureau.

Bekijk ook deze video van de ABU hierover:

Hoe beperk je als uitzendbureau de inlenersaansprakelijkheid voor jezelf?

Inlenersaansprakelijkheid uitzendbureau beperken is heel simpel. Dit doe je door het doen van de juiste afdrachten aan de Belastingdienst.

Discuplatieregeling inlenersaansprakelijkheid uitzendkrachten

Een belangrijk voordeel van het SNA-keurmerk voor een inlener of opdrachtgever, is de vrijwaring (discuplatie) van de inlenersaansprakelijkheid uitzendkrachten. Het gaat dan dus niet om het beperken van de inlenersaansprakelijkheid, maar om het volledig uitsluiten hiervan. Dat kan als zowel de inlener als de uitlener aan alle geldende voorwaarden voldoet.

Discuplatieregeling: voorwaarden voor de uitlener / het uitzendbureau

  • Het uitzendbureau voldoet aan de NEN 4400-1 of NEN 4400-2 norm en is opgenomen in het SNA-register wanneer de dienstverlening plaatsvindt.
  • Op de factuur van het uitzendbureau aan de inlener staat het kenmerk van de overeenkomst, het tijdvak en een omschrijving van de verrichte werkzaamheden.

Discuplatieregeling: voorwaarden voor inlener

  • De inlener of opdrachtgever stort 25% van het factuurbedrag op de G-rekening van het uitzendbureau (bij de verleggingsregeling voor de omzetbelasting gaat het om 20%).
  • Bij het betalen van de facturen vermeldt de inlener het factuurnummer en evt. andere identificatiegegevens.
  • De inlener neemt belangrijke gegevens m.b.t. overeenkomst, uren en betalingen op in zijn administratie.
  • De inlener moet de identiteit van de ingeleende uitzendkracht kunnen aantonen.

Meer informatie over de discuplatieregeling vind je hier.

Inlenersaansprakelijkheid anoniementarief

Als de administratie van de inlener of uitlener niet op orde is met betrekking tot de identiteit van de uitzendkracht, kan de Belastingdienst het juiste loonheffingstarief niet goed vaststellen. In dat geval ben je het hoogste tarief verschuldigd: het anoniementarief.

Detachering inlenersaansprakelijkheid

Wettelijk gezien is er geen onderscheid tussen detachering en uitzenden. Daarom gelden zowel voor uitzenden als detachering dezelfde regels op dit gebied.

Inlenersaansprakelijkheid zzp

Als het gaat om inlenersaansprakelijkheid bij het inhuren of bemiddelden van zzp’ers wordt het verhaal nog wat ingewikkelder. Belangrijk is in ieder geval dat je goedgekeurde modelovereenkomsten van de Belastingsdienst gebruikt. Zo loop je het minste risico op een eventueel dienstverband achteraf met bijbehorende claims.

Bemiddelingsovereenkomst zzp’er

Gaat het om een bemiddelingsovereenkomst, dan is er geen sprake van een fiscale keten. Daarom is er ook geen sprake van inlenersaansprakelijkheid voor het uitzendbureau dat de zzp’er bemiddelt, maar de inlener kan hier wel mee te maken krijgen.

Tussenkomstovereenkomst zzp’er

Gaat het om een tussenkomstovereenkomst, dan maakt het uitzendbureau dat de zzp’er bemiddelt wel deel uit van de fiscale keten.

Meer informatie over inlenersaansprakelijkheid zzp

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op. Dan geven we je graag meer specifieke informatie.

Verschil inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid

Het verschil is soms lastig te ontdekken. Voor de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) is dit echter wel van belang. Heel simpel gezegd: bij inlening is er sprake van inlenersaansprakelijkheid, en bij onderaanneming van ketenaansprakelijkheid. De vervolgvraag is dan uiteraard: wat is het verschil tussen inlening en onderaanneming? Die vraag is soms lastiger te beantwoorden.

Wat is onderaanneming?

Bij onderaanneming besteedt de aannemer de uitvoering van (een deel van) het werk uit aan een ander (de onderaannemer). De onderaannemer voert dit werk buiten dienstbetrekking uit en levert het op tegen een bepaald bedrag. Hier is alleen sprake van als het gaat om werk van stoffelijke aard: de uitvoering van het werk levert een tastbaar product op, zoals bouwwerken, wegenaanleg, landbewerking, herstelwerkzaamheden, het verpakken van goederen, etc. Denk bij werk van niet stoffelijke aard aan werk van geestelijke of intellectuele aard.

Wat is inlening?

Van inlening (en doorlening) gaat het om een inspanningsverbintenis. Een werknemer wordt dan met instandhouding van zijn dienstbetrekking (bij een uitzendbureau bijvoorbeeld) ter beschikking gesteld aan een andere partij (de inlener eventueel via doorleners). De inlener geeft leiding en houdt toezicht op de werkzaamheden. Het gaat dan dus om de inspanning: er wordt geen specifiek resultaat beoogd, maar de inspanning (de arbeid) wordt beloond.

Wat is dan het verschil tussen inlenersaanprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid?

Bij ketenaansprakelijkheid kan de hele keten van hoofdaannemer tot diverse onderaannemers aansprakelijk worden gesteld voor niet betaalde loonheffingen en invorderingsrente indien een (onder)aannemer niet voldoet aan afdrachtverplichtingen. Bij inlenersaansprakelijkheid kan de inlener (en eventuele doorleners) aansprakelijk worden gesteld voor niet betaalde loonheffingen, omzetbelasting en invorderingsrente indien de uitlener niet voldoet aan zijn afdrachtverplichtingen.

WKA Belastingdienst

WKA betekent Wet Ketenaansprakelijkheid. Met een WKA-verklaring laat je als uitzendbureau aan je inleners zien dat je correct aan je betalingsverplichtingen aan de Belastingdienst voldoet. Lees meer over de WKA-verklaring in dit artikel.

Verklaring betalingsgedrag Belastingdienst

De Verklaring betalingsgedrag inlenersaansprakelijkheid (uitlener) is een andere term voor de WKA-verklaring die een uitlener aan kan vragen bij de Belastingdienst. Zie de alinea hierboven.

Advies nodig?

Heb je nog vragen over dit onderwerp? Bel of mail ons! Wij denken hier graag met je over na.

Bij Flexhub kun je ook terecht voor o.a.:

Deel artikel