08/03/2021

Wat is de WKA?

WKA betekent Wet Ketenaansprakelijkheid. Deze wet bepaalt dat bedrijven in de keten die personeel inhuren (bijvoorbeeld van uitzendbureaus, detacheringsbedrijven, onderaannemers of payrollbedrijven) aansprakelijk zijn voor de loonheffingen die voor het ingehuurde personeel verschuldigd zijn, als de uitlener nalaat om deze te betalen.

Als een uitzendbureau failliet gaat, gebeurt het regelmatig dat het UWV en de Belastingdienst de premies en belastingen verhalen op de inlener. Dit risico kan niet verhaald worden bij de inlener als je zakendoet met een NEN 4400-1 gecertificeerd bedrijf en minimaal 25% van het bedrag op de G-rekening stort. Voor meer informatie hierover, klik hier.

Lees ook ons Kennisbank artikel over de WKA-verklaring.

Deel artikel