10/07/2020

Wat is het verschil tussen de frontoffice en backoffice van een uitzendbureau?

Onder de frontoffice van een uitzendbureau vallen alle commerciële activiteiten die gericht zijn op acquisitie van inleners en uitzendkrachten. De backoffice bestaat uit alle activiteiten achter de schermen, zoals de boekhouding, salarisadministratie en het opstellen van uitzendovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten.

Hiervoor heb je veel kennis nodig van personeelszaken en moet je op de hoogte zijn alle wet- en regelgeving rondom arbeid. Denk dan aan onderwerpen als de Wet minimumloon, cao’s, inlenersbeloning, uitzendbeding en de Wet werk en zekerheid. Hier komt dus heel wat bij kijken, vandaar dat veel uitzendbureaus ervoor kiezen hun backoffice uit te besteden.

Meer weten? Klik hier.

Deel artikel